1. Spuetestéch fir de Football Campus vu Stroossen a Präsenz vum Sportsminister, Georges Engel, dem Buergermeschter Nico Pündel, dem President vun der FLF, Paul Philipp, dem President vum FC UNA Stroossen, Luc Hilger, dem Schäfferot an dem Gemengerot

1. Spuetestéch fir de Football Campus vu Stroossen a Präsenz vum Sportsminister, Georges Engel, dem Buergermeschter Nico Pündel, dem President vun der FLF, Paul Philipp, dem President vum FC UNA Stroossen, Luc Hilger, dem Schäfferot an dem Gemengerot