Mir wenschen Schei'n Ouschterdeg a bleiwt gesond

Mir wenschen Schei'n Ouschterdeg a bleiwt gesond