U07- U13 — Reform vum Spillmodus

U07- U13 — Reform vum Spillmodus

Et ginn wichteg changementer vum Spillmodus vir

  • Bambinis ab September 2020
  • Pupilles ab März 2021
  • Poussins ab September 2021
  • Minimes ab September 2021

All détailer ginn am pdf beschriwen.