UNA erkämpft sech e Punkt beim Champion F91

UNA erkämpft sech e Punkt beim Champion F91

Durch eng kämpferesch an och spillerech gutt 2. Halschent, hëllt Una 1 Punkt vun Diddeléng matt heem
F91 Dudelange-UNA 2-2 (0-0)